Traducció

help us help you.

Traducció

help us help you.

El problema amb moltes aplicacions i llocs web és que no van més enllà de proporcionar traduccions literals de paraules. Quan s’associeu amb nosaltres, tindreu accés a una xarxa de professionals de l’idioma que entenen l’important que és transmetre el significat adequat. Per a cada projecte de traducció, un traductor realitza una traducció del text donant-li el significat i el sentit del text original.

 

Les nostres traduccions inclouen:

  • Redacció tècnica: descripcions tècniques, patents, llicències, permisos, ajuts, notes de premsa, etc.
  • Redacció acadèmica: assaigs, treballs de recerca, estudi de casos, treballs de curs, bibliografies, qüestionaris, etc.
  • Escriptura creativa: còmics, literatura (ficció i no ficció), guions, poemes, lletres, autobiografies, etc.
  • Redacció empresarial: plans empresarials, informes financers, auditories empresarials, propostes, cartes de presentació, etc.

 

Traduïm materials de màrqueting i disseny, butlletins electrònics, llibres electrònics i fulletons per promoure el vostre negoci, mantenint-nos fidel al significat del vostre missatge.